Warning: Undefined variable $dependencies in /home/axium/ftp/axtelprimex3pl/wp-content/themes/axtel/functions.php on line 18

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Szczegóły wniosku:

Axtel Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt nr POIR.03.02.01-06-0016/18
pt. Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci bezprzewodowej
słuchawki Axtel X3 na bazie wyników B+R.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie
3.2.1 Badania na rynek.

Celem projektu jest uruchomienie produkcji i zaoferowanie na rynku
innowacyjnej bezprzewodowej słuchawki Axtel X3, bazującej na prototypie
słuchawki bezprzewodowej, stworzonym w trakcie prac B+R.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 4 560 862,50 PLN
Wartość projektu: 8 238 320,00 PLN